Verdeling geld voor gemeenten kan veel eenvoudiger

M.A. Allers, G. van Nijendaal

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)60 - 60
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume96
Nummer van het tijdschrift4602
StatusPublished - 2011

Citeer dit