Verdroging in Brabant: Een Europeesrechtelijk perspectief

Kees Bastmeijer, M. van Rijswick, Jonathan Verschuuren

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Opdrachtgevend orgaanBrabantse Milieufederatie
Aantal pagina's70
StatusPublished - 20-jun.-2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit