Verduurzaming van kleine appartementengebouwen: Een juridisch model om flexibiliteit en rechtszekerheid met elkaar te verzoenen

B. Hoops, Y.H. van Ballegooijen, M.C.E. van der Vleuten, C. Siewers, A. H. G. Wilod Versprille

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

292 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)876-885
Aantal pagina's10
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2022
Nummer van het tijdschrift7393
StatusPublished - 3-dec.-2022

Citeer dit