Verdwenen alleenstaande minderjarige vluchtelingen: voer voor mensenhandelaren?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

106 Downloads (Pure)

Samenvatting

Volgens het internationale onderzoeksjournalistiekcollectief Lost in Europe zouden er in 2017 7.024 alleenstaande vluchtelingenkinderen zijn verdwenen uit asielzoekerscentra in Europa. Dit aantal is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar dat dergelijke verontrustende verdwijningen geregeld voorkomen, is zeker. Wat wordt er tegen het verdwijnen van alleenstaande minderjarige vluchtelingen gedaan en wat is er bekend over het lot van verdwenen jongeren? Vaak worden er zorgen geuit dat deze kinderen slachtoffer zijn of worden van mensenhandel. In hoeverre zijn daar aanwijzingen voor? In deze bijdrage gaan we in op deze vragen. Na een korte introductie over alleenstaande minderjarige vluchtelingen en mensenhandel, besteden we aandacht aan verdwijningen buiten en binnen Nederland. Vervolgens doen we verslag van de bevindingen uit een aantal onderzoeken en van in Nederland getroffen maatregelen tegen verdwijningen. We ronden af met een conclusie en enkele aanzetten voor preventie van verdwijningen.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift voor Jeugdrecht
Volume2021
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 30-nov.-2021

Citeer dit