Vergelijkingsmaatstaven doorlooptijden bezwaar. Bijlage bij Prettig contact met de overheid 2. Eindrapportage pionierstraject mediationvaardigheden; resultaten, analyses en aanbevelingen.

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieDen Haag
  UitgeverijBZK/DNPP
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit