Vergoedingen bij de overgang van (korte agrarische erf)pachtrechten

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 964 - 971
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volumenr. 6779
StatusPublished - 2008

Citeer dit