Vergt het wetsvoorstel afwikkeling massaschade een bijzondere wijze van schadeberekening? Nee

Lodewijk Smeehuijzen, Albert Verheij

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

414 Downloads (Pure)

Samenvatting

The bill does not make clear what is expected of the judge when calculating mass damages. It is argued that the judge will have to use the same standards that are applicable outside the context of mass damages.
Vertaalde titel van de bijdrageDoes the bill on collective damages require a special way of calculating damages? No
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNJB 2018/1241
Pagina's (van-tot)1794-1798
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume93
Nummer van het tijdschrift25
StatusPublished - 10-jun.-2018

Citeer dit