Verkenning van de mogelijke inzet van DCM Thuis voor mantelzorgers: Rapportage onderzoek in opdracht van Stichting Watten in mijn hoofd

Marjolein Offenbeek, van, Tristan Koen, Geke Dijkstra, Vincent Eijkelenkamp, Roel H. Bakker

OnderzoeksoutputProfessional

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
UitgeverijUniversity of Groningen
Aantal pagina's31
StatusPublished - 13-dec-2019

Citeer dit