Verkenning van het concept mobiliteitshub

Jan Jelle Witte, Maria Alonso-González, Tibor Rongen

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijKennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
  Aantal pagina's68
  ISBN van geprinte versie978­90­8902­245­5
  StatusPublished - 31-mei-2021

  Citeer dit