Verkrijgende verjaring van een recht van overpad in 2012

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Artikelnummer11/12
  Pagina's (van-tot)165 - 170
  Aantal pagina's6
  TijdschriftDe Notarisklerk
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit