Vermarketing van dorpslandschappen

Gerald Molema, P. Olthof

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

647 Downloads (Pure)

Samenvatting

In Groningen wordt al enige tijd door diverse partijen gediscussieerd over de ruimtelijk economische toekomst van de provincie. De positie van het platteland, en vooral van de dorpen, is daarbij een moeilijk onderwerp. In de discussie over de ruimtelijk economische toekomst van plattelandsdorpen zijn volgens verschillende partijen meer en/of betere alternatieven nodig. Met behulp van welke mogelijkheden kan tot een betere afstemming tussen enerzijds economische ontwikkeling van plattelandsdorpen en anderzijds de landschappelijke waarden worden gekomen? Om deze alternatieven te achterhalen, is onderzocht hoe een raamwerk voor marketing eruit zou moeten zien, dat gericht is op de belangrijkste kansen voor economische ontwikkeling van plattelandsdorpen die goed te combineren zijn met de bestaande (cultuurhistorische) identiteit van het landschap. Aansluitend zal getracht worden van elke stap van het raamwerk enkele belangrijke elementen concreet in te vullen.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's107
StatusPublished - 2001

Keywords

  • Economische aspecten
  • Maatschappij
  • Landschappen
  • Dorpen
  • 74.74 rurale planning

Citeer dit