Vermogensrechtelijke aspecten: de vennootschap-rechtspersoon als eigenaar, pandrecht en vruchtgebruik

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer110
Pagina's (van-tot)618-623
Aantal pagina's6
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2019
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - sep-2019

Citeer dit