Vernietiging van de overeenkomst bij een oneerlijke handelspraktijk: een hanteerbare sanctie?

OnderzoeksoutputAcademic

222 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)71-79
Aantal pagina's9
TijdschriftContracteren
Volume2018
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 25-sep-2018

Citeer dit