Vernietiging van dechargebesluiten: wat heeft de enqueteprocedure de curator te bieden?

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerTvI 2020/24
Pagina's (van-tot)165-177
Aantal pagina's13
TijdschriftTijdschrift voor Insolventierecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2020

Citeer dit