Vernieuwde Tweede Fase en de doorstroom naar en in het hoger onderwijs

Lyset T.M. Mombarg

OnderzoeksoutputProfessional

784 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het rapport wordt verslag gedaan van een evaluatieonderzoek naar de ontwikkeling van de aansluiting van het havo en vwo op het hoger onderwijs, de doorstroom in het eerste jaar van het hoger onderwijs en de invloed die de vernieuwde Tweede Fase (2007/2008) hier mogelijk op heeft gehad. Speciale aandacht is uitgegaan naar bètatechnische studies. Gegevens zijn afkomstig van landelijke databases in de periode 2004-2013.Gevonden is dat de vernieuwde Tweede waarschijnlijk invloed heeft gehad op de profielkeuze en slaagpercentages van havo- en vwo-leerlingen. Het natuurprofiel en combinatieprofielen worden vaker gekozen ten koste van het Cultuur en Maatschappij-profiel. Slaagpercentages zijn lager geworden en dit heeft zich met de nieuwe zak/slaagregeling in 2012 (nog) niet hersteld. De vernieuwde Tweede Fase heeft géén effect gehad de groei van het aantal havo- en vwo-examenkandidaten en de doorstroom naar en in het hoger onderwijs. Het gaat daarbij specifiek om de sectorkeuze, uitval en switchen van studie in het eerste jaar van het hoger onderwijs. Verder is er voorlopig geen duidelijke toename van het aantal afgestudeerden met een ‘harde’ bètatechnische studie in het hoger onderwijs te verwachten.

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijGION onderzoek/onderwijs
Aantal pagina's66
ISBN van geprinte versie978-90-6690-999-1
StatusPublished - apr-2015

Citeer dit