Veroordelen met 'naakte' statistieken?

OnderzoeksoutputAcademic

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)93-96
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume2019
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1-mrt-2019

Citeer dit