Verpleegkundige diagnoses van kwetsbare ouderen en de rol van de specialistisch geriatrieverpleegkundige

R. Andela, Akke Dijkstra, J. Slaets, R. Sanderman

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6-12
Aantal pagina's7
TijdschriftVerpleegkunde
Volume25
StatusPublished - 2010

Citeer dit