Verpleegthuiszorg Regio Meppel

E.E.E. van Wijck, J. Bouma, B. Krol

OnderzoeksoutputAcademic

198 Downloads (Pure)

Samenvatting

Vanaf januari 1999 wordt door de gezamenlijke inspanning van de verpleeghuizen Reggersoord-De Schiphorst en Thuiszorg Drenthe verpleeghuisverplaatste thuiszorg geleverd aan somatisch zieke patiënten en/of patiënten met psychogeriatrische problematiek. De doelstelling van het project is om opname in het verpleeghuis te voorkomen of uit te stellen door tijdelijk extra hulp te bieden. Het gaat om patiënten met een verpleeghuisindicatie (somatisch en psychogeriatrisch) die vooralsnog in hun eigen omgeving wonen. De zorgbehoefte bij deze patiënten is op een zeker moment groter dan de gecombineerde ondersteuningsmogelijkheden van mantelzorg en basiszorg vanuit de thuiszorg. De extra hulp wordt verleend door Thuiszorg Drenthe en verschillende verpleeghuisdisciplines.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's0
StatusPublished - 1999

Citeer dit