Verrekenprijsbesluit 2013 IFZ 2013/184M

OnderzoeksoutputAcademic

38 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit commentaar wordt een kritische beschouwing gegeven van het Verrekenprijsbesluit 2013
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's12
TijdschriftBeslissingen in Belastingzaken, Nederlandse Belastingrechtspraak
Volume2014
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 14-nov-2014

Citeer dit