Vers des systèmes privés efficaces d'approvisionnement et de distribution d'engrais pour une intensification agricole durable au Bénin

Gbenoukpo Barthélemy Honfoga

Onderzoeksoutput

7629 Downloads (Pure)

Samenvatting

De economie van Benin is gebaseerd op de landbouwsector welke een geringe groei kent als gevolg van de lage opbrengsten van de extensieve productie systemen. Om deze situatie te veranderen heeft Benin enkele structurele aanpassingsprogramma´s uitgevoerd in de jaren 90. In de landbouwsector hebben private ondernemingen en boerenorganisaties de plaats ingenomen van de staat voor wat betreft het aanbod en de distributie van inputs. De herstructurering van deze markt was gericht op de katoensector die 60% van de exportopbrengsten van het land genereert. Nadat het kunstmestgebruik het hoogste niveau in de geschiedenis heeft bereikt in 1999 (113.000 ton), is het kunstmestgebruik in 2005 gedaald tot slechts 50.000 ton als gevolg van het afstoten van de katoenproductie door het merendeel van de boeren, in het bijzonder de boeren in het midden van het land. Dit leidde tot een groot aantal organisatorische problemen voor de geliberaliseerde katoensector, waaronder een inefficiënte distributie van kunstmest. Ondanks de liberalisering is de distributie altijd sterk gereguleerd geweest middels een gecentraliseerd systeem van offertes, dat gecoördineerd wordt door hybride semi-staatsbedrijven. Het doel van dit onderzoek is de invloed van de dynamiek van de privé sector op de vraag naar kunstmest en de perspectieven voor de toekomst in beeld te brengen. De vraag is na te gaan in hoeverre het mogelijk is een meer intensieve en duurzame landbouwsector te creëren op basis van een geprivatiseerd distributiesysteem van kunstmest in Benin.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Schweigman, C., Supervisor
Datum van toekenning15-okt-2007
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
StatusPublished - 2007

Citeer dit