Vertaalde titel van de bijdrageDifferences between antidepressive agents: Facts or fiction
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)749
Aantal pagina's1
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume129
Nummer van het tijdschrift30-31
StatusPublished - 16-okt.-1994

Citeer dit