Verschuivende accenten in een groeiende markt voor logistiek advies

Durk van der Zee, Gijsbert Zomer

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)18-22
TijdschriftTijdschrift voor Inkoop en Logistiek
Volume11
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 1997

Citeer dit