Verslag online nascholing geschiedenis - SE online afnemen

Marije Brouwer*, Tim Huijgen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Other contributionProfessional

24 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bij het aanmelden voor deze nascholing is geschiedenisdocenten de vraag gesteld waar zij met name tegenaan lopen bij het online afnemen van een schoolexamen. Hieruit bleek dat de collega’s zich vooral afvragen op welke wijze een betrouwbaar beeld gegenereerd kan worden van de capaciteiten van de leerling, ondanks dat het schoolexamen (of de toets) op afstand gemaakt wordt en er in principe geen surveillance is. Daarom hebben we ervoor gekozen om dit onderwerp vandaag centraal te stellen. Een aantal scholen hebben al een procedure ontwikkeld en andere scholen niet, op deze manier kunnen we van elkaar leren en ideeën opdoen.
Ideeën die tijdens de bijeenkomst besproken zijn, inclusief de mogelijke voor- en nadelen, worden hieronder weergegeven.
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenVerslag online nascholing
Outputmediawww.vgnkleio.nl/
UitgeverUniversity of Groningen
Aantal pagina's3
StatusPublished - 2-apr-2020

Citeer dit