Versneden vrijheid: Over onbenutte mogelijkheden als meetbaar kapitaal. Review of Carter. I. (1999), A Measure of Freedom and Kramer, M. (2003), The Quality of Freedom

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)13 - 14
Aantal pagina's2
TijdschriftDe Academische Boekengids
Volume58
StatusPublished - 2006

Citeer dit