Versterkte Rol Apotheek bij Gebruik Orale Oncolytica: Expertise apotheker beter benut in multidisciplinair zorgpad voor patiënt met longkanker

Karen H. Van Rooijen-Schuurman, Job F.M. Van Boven, Nienke J. De Boer-Veger, Bettina W. Stienstra, Anthonie J. Van Der Wekken, Boudewijn J.H. Dierick, Alina M. Rozeboom, Lidia Barberio, Merel Hennink, Patricia M.L.A. Van Den Bemt, Annemieke Visser

OnderzoeksoutputProfessional

11 Downloads (Pure)

Samenvatting

Goede ondersteuning van longkankerpatiënten die worden behandeld met orale oncolytica is essentieel voor het verminderen van bijwerkingen en het verbeteren van de overleving. Apothekers kunnen een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van therapietrouw, het bewaken van de medicatieveiligheid en het bieden van adequate informatie over interacties.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)29-31
Aantal pagina's3
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume158
Nummer van het tijdschrift35
StatusPublished - 1-sep.-2023

Citeer dit