Verstrooiing is niet louter amusement. Walter Benjamin als profeet van het internettijdperk

R.W. Boomkens

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)24 - 27
Aantal pagina's4
TijdschriftDe Groene Amsterdammer
StatusPublished - 15-aug.-2008

Citeer dit