Vertegenwoordiging bij NV en BV. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de uitvoering van art. 9 EG-richtlijn inzake het vennootschapsrecht.

Onderzoeksoutput

241 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Timmerman, Levinius, Supervisor
Datum van toekenning12-okt-2000
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 2000

Citeer dit