Vervolgevaluatie van de Wet biometrie in de vreemdelingenketen

Heinrich Winter, V.M. Bex-Reimert, Bieuwe Geertsema, Stephan Hollenberg, Erwin Krol

OnderzoeksoutputProfessional

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen - Faculteit der rechtsgeleerdheid
Opdrachtgevend orgaanWetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Aantal pagina's102
StatusPublished - 25-jun-2019

Citeer dit