Verzekeringspremie mensenrecht: Over een baanbrekend arrest, richtsnoeren voor de uitleg, en een ongeldige wet

J. Borgesius

OnderzoeksoutputAcademic

372 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)100-116
Aantal pagina's17
TijdschriftHet Verzekeringsarchief, Tijdschrift voor Verzekeringswetenschap
Volume89
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2012

Citeer dit