Verzoek tot schorsing van ontheffing op grond van art. 75 flora- en faunawet voor opzettelijk verontrusten van enkele soorten reptielen en amfibieën wordt afgewezen omdat verzoekster niet als belanghebbende kan worden aangemerkt

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)147-148
Aantal pagina's2
TijdschriftMilieu & Recht
Volume30
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit