Verzoeken om heroverweging van rechtens onaantastbaar geworden besluiten in Nederland en Duitsland

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)162 - 174
  TijdschriftJB Plus
  Volume4
  StatusPublished - 2006

  Citeer dit