Verzoeken om heroverweging van rechtens onaantastbaar geworden besluiten in Nederland en Duitsland

OnderzoeksoutputAcademic

325 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)162-174
Aantal pagina's13
TijdschriftJurisprudentie Bestuursrecht Plus
Volume4
StatusPublished - 2007

Keywords

  • Bestuursprocesrecht
  • Intrekking.
  • Herhaalde aanvraag.
  • Neuw gebleken feiten.
  • Bestuursrecht
  • 86

Citeer dit