VESICULAR UPTAKE SYSTEM FOR THE CATION LUCIGENIN IN THE RAT HEPATOCYTE

[No Value] BRAAKMAN, T PIJNING, O VEREST, B WEERT, DKF MEIJER, GMM GROOTHUIS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)537-542
Aantal pagina's6
TijdschriftMolecular Pharmacology
Volume36
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - okt-1989

Citeer dit