Vestigingscapaciteit van Grote Watergebruikers (Locational Capacity among Large Water Users)

P.H. Pellenbarg, Jannes Willems, J. Woltjer

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijRUG - Faculty of Spatial Sciences
StatusPublished - 2011

Citeer dit