VIABILITY OF TUMOR-CELLS IN THE IRRIGATION FLUID OF THE CAVITRON ULTRASONIC SURGICAL ASPIRATOR (CUSA) AFTER TUMOR FRAGMENTATION

JW OOSTERHUIS, PFL LUNG, RCJ VERSCHUEREN, J OLDHOFF

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)368-370
  Aantal pagina's3
  TijdschriftCancer
  Volume56
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit