Video-feedback interventions for individuals with congenital deafblindness: a systematic review

Saskia Damen, Meredith Prain, Marga Martens

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5-44
Aantal pagina's40
TijdschriftJournal of Deafblind Studies on Communication
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit