Videographic criticism in the classroom: Research method and communication mode in scholarly practice

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  31 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  TijdschriftThe Cine-Files
  Volumefall 2020
  Nummer van het tijdschrift15
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit