Vijf eeuwen historiografie. Recensie van: Jo Tollebeek, Tom Verschaffel en Leonard H.M. Wessels (red.), "De palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000 (Hilversum 2002) en: Idem, De palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-200

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
TijdschriftLeeuwarder Courant
StatusPublished - 2003

Citeer dit