Vijf jaar bindend handvest van de grondrechten: wat heeft het de rechtzoekende opgeleverd?

J. Morijn, A. Pahladsingh, H. Palm

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

419 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)123-132
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Volume2015
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit