Vijf lessen voor het versterken van ruimtelijke kwaliteit in het Hoogwaterbeschermingsprogramma

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

De programmadirectie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft de ambitie geformuleerd om ruimtelijke kwaliteit te borgen in het planproces van alle HWBP-projecten. Op basis van een grootschalige enquête onder projectmanagers beschrijft dit artikel welke beleidsinstrumenten zij inzetten om ruimtelijke kwaliteit binnen hun projecten te borgen, en wat hiervoor belangrijke drijfveren waren.
Vertaalde titel van de bijdrageFive lessons for strengthening spatial quality in the Dutch Flood Protection Programme
Originele taal-2Dutch
TijdschriftH2O, tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
StatusPublished - 22-dec.-2023

Citeer dit