Vijf voorwaarden voor een overtuigend gebruik van de Behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-7
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor Klachtrecht
Volume2022
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2022

Citeer dit