"Vijfhonderd jaar landgoederen in Denemarken (IV, slot)"

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)192-197
  Aantal pagina's6
  TijdschriftVirtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis
  Volume14
  StatusPublished - 2007

  Citeer dit