Vijftig jaar bescherming van de Drentsche Aa, wat is het vooruitzicht?

P.C. Schipper, J.P. Bakker, J.C. Smittenberg, U. Vegter, Joslyn Hooijmeijer, H.L. Schimmel

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)145-148
Aantal pagina's4
TijdschriftDe Levende Natuur
Volume116
StatusPublished - 2015

Citeer dit