VIMENTIN AND DESMIN CDNA CLONES - STRUCTURAL ASPECTS OF CORRESPONDING PROTEINS AND GENES

H BLOEMENDAL*, W QUAX, Y QUAXJEUKEN, R VANDENHEUVEL, WV EGBERTS, L VANDENBROEK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)95-105
Aantal pagina's11
TijdschriftAnnals of the New York Academy of Science
Volume455
StatusPublished - 31-okt-1985
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit