Virus-Induced Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome: Unpack and Just Sweat It Out*

Martin C. J. Kneyber*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)899-900
Aantal pagina's2
TijdschriftPediatric critical care medicine
Volume20
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep-2019

Citeer dit