Visits to Less Traditional Places of Detention: Challenges Under the OPCAT

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)98 - 133
  TijdschriftEssex Human rights Review
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit