Vissen en geluidsoverlast: Effect van geluidsbelasting onder water op zoetwatervissen

Tjeerd Andringa, Ilse van Opzeeland, Hans Slabbekoorn, Carel ten Cate

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

De menselijke activiteit op en rond de oppervlaktewateren van Nederland neemt sterk toe. Als gevolg hiervan is er zeer waarschijnlijk sprake van een drastische toename van de geluidsbelasting onder water. Tweederde van alle zoetwatervissoorten behoort tot de 'hoorspecialisten' en is uitzonderlijk gevoelig voor geluid. Met name deze groep zal vermoedelijk aanzienlijke hinder ondervinden van geluidstoename onder water. Afhankelijk van de mate waarin vissen worden verstoord, kan dit consequenties hebben voor o.a. akoestische communicatie, voortplanting, gezondheid, verspreiding, migratie en daarmee mogelijk het voortbestaan van een populatie. We constateren echter een schrijnend gebrek aan kennis over de geluidsbelasting die menselijke activiteit onder water veroorzaakt en aan inzicht in de effecten die deze geluidsbelasting heeft op de Nederlandse zoetwatervissen.
Originele taal-2English
Plaats van productieGroningen
UitgeverijUniversity of Groningen
Aantal pagina's23
StatusPublished - 2007

Citeer dit