Visual complaints of patients with glaucoma and controls under optimal and extreme luminance conditions

Ronald A. J. M. Bierings, Frideric L. P. van Sonderen, Nomdo M. Jansonius*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Visual complaints of patients with glaucoma and controls under optimal and extreme luminance conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Neuroscience