Visuele hallucinaties, misidentificaties en tijdsreduplicatie: verstoorde realiteitsbeleving door hersenmetastase

Davy Quadackers*, Bennard Doornbos, Danielle Cath

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  258 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Wij beschrijven een patiënte van 66 jaar zonder psychiatrische voorgeschiedenis die zich meldde met een atypisch psychotisch toestandsbeeld dat grotendeels voldeed aan de kenmerken van het fregolisyndroom (misidentificatie van personen). Daarnaast had patiënte reduplicatie van tijd, scenische hallucinaties en waanwaarnemingen. De oorzaak bleek een hersenmetastase vanuit een primaire longtumor. We beschrijven (aanvullende) diagnostiek en bespreken hoe te differentiëren tussen een organische en functionele psychose, daarnaast beschrijven we de psychiatrische behandeling van patiënte. Ten slotte geven we mogelijke pathofysiologische verklaringen voor het optreden en het verminderen van de symptomen bij deze patiënte.
  Vertaalde titel van de bijdrageVisual hallucinations, misidentification and reduplication of time: a sense of distorted reality due to a cerebral metastasis
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)1073-1079
  Aantal pagina's7
  TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
  Volume62
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusPublished - 1-jan.-2020

  Citeer dit