Vital capacity in lying position: important in Duchenne patients

P. Wijkstra*, A. Hazenberg, J. Nieuwenhuis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1222-1222
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume36
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - nov.-2010

Citeer dit